Mirella Albuque
Alfragide, Lisboa
Caracol Turquesa quer conversar!